Stamped of BY ./ALIA  Dont panic i m just walk around the corner only and not a bad girl..Patch your credential issues auth for security thanks.CIK MINAH BUKAN ORANG JAHAT PUN

    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกสุวรรณศร-เกาะมะไฟ 
       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังจะดำเนินการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกสุวรรณศร-เกาะมะไฟ หมู่ที่ 6 ,1,2 จำนวน 3 ช่วง -ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร -ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,170 เมตร -ช่วงที่ 3 กว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายเนินก่อ - สถานีวิทยุ ตำบลดงบัง 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเนินบาก หมู่ที่ 6 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถน...     จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร...     จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการเปลี่...     จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประจำปีการศึ...     จำนวนผู้เข้าชม 115 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการเปลี่ยนท่อเมนระบบประปา...     จำนวนผู้เข้าชม 160 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทา...     จำนวนผู้เข้าชม 106 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงก...     จำนวนผู้เข้าชม 92 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงก...     จำนวนผู้เข้าชม 89 ครั้ง
กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี...     จำนวนผู้เข้าชม 369 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย...     จำนวนผู้เข้าชม 161 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหินลาด หมู่ที่ 8(เชื่อมสองหมู่บ้าน) บ้านหินลาด อำเภ
   โครงการขุดลอกหนองเวียน ม.9
   โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.4 (สระหนองผะองค์ - ถนน 2166)
   โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบล(ม.6 บ้านหนองปลาไหล)
   สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านละหานทรายเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จัง
   สอบราคาจ้างโครงการลงลูกรังถนนภายในตำบล
   สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
   สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (เปลี่ยนท่อเมน) หมู่ที่ 3
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 2 สายบ้านตม-เนินแต้
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 7 สายเนินแดง-สุวรรณศร
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่ ...
 ประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ...
 โครงการ อบต.สัญจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ...
 โครงการสืบสานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับสภาวัฒน ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

มีนาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 25 มีนาคม 2560
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.205.210.125
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,066,685

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปฏิบัติงานของ อบต.ดงบัง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
88 ม.1 ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130
Tel : 037-578051  Fax : 037-578050
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.