หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
Hacked Akıncılar Saldırı Ekibi OsmanliHackTeam.Org 19MAYIS OPERASYONU 
       Hacked Akıncılar Saldırı Ekibi
การกำหนด วัน เวลา สถานที่ดำเนินการเลือกสรร และระเบียบวิธีปฏิบัติของผู้เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
     
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ดงบัง 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 190 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง...     จำนวนผู้เข้าชม 162 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่่ละโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล หฒุ่ที่ 7...     จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (เปลี่ยนท่อเมน) หมู่ที่ ...     จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารอเนกประสงค์...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงลูกรังภายในตำบล...     จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10...     จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง
ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรัมเหล็ก หมู่ที่ 10...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการลงลูกรังภายในตำบล...     จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้านหนองข้าวหลาม หมู่ที่ 10

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านละหานทรายเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จัง
   สอบราคาจ้างโครงการลงลูกรังถนนภายในตำบล
   สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
   สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (เปลี่ยนท่อเมน) หมู่ที่ 3
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 2 สายบ้านตม-เนินแต้
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 7 สายเนินแดง-สุวรรณศร
   ประกวดราคาด่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดไม่เกิน 50 คน) แบบตอกเข็ม
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลหันทราย ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ เลข
   ประกาศสอบราซื้อสื่อการเรียนการสอนปีการศึกษา ๒๕๕๘
   สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 และโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหมู่ 2
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ  " ทรัพยากรไทย หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
 ท่านพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน ...
 โครงการบวชป่าชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  วันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ  ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ ...
 โครงการบวชป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  วันจันทร์ที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ณ  ป่าชุมชนบ้านโน ...
 
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในตำบลดงบัง
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในตำบลดงบัง  


ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

พฤษภาคม 2559
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 107.20.92.192
คุณเข้าชมลำดับที่ 969,831

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปฏิบัติงานของ อบต.ดงบัง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
88 ม.1 ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130
Tel : 037-578051  Fax : 037-578050
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.