ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบถังแแชมเปญพร้อมถังกรองคุ้มหนองกลางดง หมู่ 3 
       ด้วย อบต.ดงบัง จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบถังแแชมเปญพร้อมถังกรองคุ้มหนองกลางดง หมู่ 3 เป็นเงิน 383,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศนี้
ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านตม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
       ตาม ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านตม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท
ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนลูกรังภายในตำบล 
       ด้วย อบต.ดงบังจะดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนลูกรังภายในตำบล ปริมาณลูกรัง 2,520 ลบ.ม. เป็นเงิน 350,000 บาท รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศการใช้ข้อบัญญัติการควบคุมกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561...     จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง
ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบถังแแชมเปญพร้อมถังก...     จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมคุณภาพ ขายโดยวิธีเฉ...     จำนวนผู้เข้าชม 60 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์ดำเน...     จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์ดำ...     จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง
ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดิน...     จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง
ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนลูกรังภายในตำบล...     จำนวนผู้เข้าชม 60 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (หนังสือพิมพ์) ประจำหมู่บ้านและ อบต.คำน...     จำนวนผู้เข้าชม 71 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ยาเวชภัณฑ์ ประจำหน่วยกู้ชีพ อบต.คำนาดี...     จำนวนผู้เข้าชม 72 ครั้ง
ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ฯ หมู่...     จำนวนผู้เข้าชม 88 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านตม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 3 ตำบลดงบังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกสุวรรณศร-เกาะมะไฟ หมู่ที่ 6,หมู่ 1,หมู่ 2 ทำ 3 ช่วง ตำบลดงบัง อำเภอป

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเสริมสร้างประสิทธิภาพให้แก่ผู้ชำระภาษีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านตม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavenment In Palce Recycling) ถนนสายบ้านหนองฟักทอง
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 3 ตำบลดงบังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6
   โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกสุวรรณศร-เกาะมะไฟ หมู่ที่ 6,หมู่ 1,หมู่ 2 ทำ 3 ช่วง ตำบลดงบัง อำเภอป
   สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 2
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหินลาด หมู่ที่ 8(เชื่อมสองหมู่บ้าน) บ้านหินลาด อำเภ
   โครงการขุดลอกหนองเวียน ม.9
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่ ...
 ประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ...
 โครงการ อบต.สัญจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ...
 โครงการสืบสานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับสภาวัฒน ...
 
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในตำบลดงบัง
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในตำบลดงบัง  


ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.234.233.48
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,176,828

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปฏิบัติงานของ อบต.ดงบัง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
88 ม.1 ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130
Tel : 037-578051  Fax : 037-578050
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.