ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแคฟซีล สายเนินตะเคียน หมู่ที่ 10 
     
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ของ อบต.ดงบัง 
     
ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินงอย หมู่ที่ 10 
       ด้วย อบต.ดงบัง จะดำเนินการตกลงราคา เพื่อจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินงอย หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบกรมการปกครอง ท 1-01 และประมาณราคาขององค์การบริหารส่
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแคฟซีล สายเนินตะเคียน หม...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
ตกลงราคาโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองบัว...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ของ อบต.ดงบัง...     จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง
ประกาศมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต....     จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) อบต.หนองกะทิง...     จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง
กระบวนงาน คู่มือบริการประชาชน อบต.หนองกะทิง...     จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง
ประกาศคู่มือบริการประชาชน อบต.หนองกะทิง...     จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง
ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินงอย ...     จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 52 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโค...     จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกสุวรรณศร-เกาะมะไฟ หมู่ที่ 6,หมู่ 1,หมู่ 2 ทำ 3 ช่วง ตำบลดงบัง อำเภอป

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6
   โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกสุวรรณศร-เกาะมะไฟ หมู่ที่ 6,หมู่ 1,หมู่ 2 ทำ 3 ช่วง ตำบลดงบัง อำเภอป
   สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 2
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหินลาด หมู่ที่ 8(เชื่อมสองหมู่บ้าน) บ้านหินลาด อำเภ
   โครงการขุดลอกหนองเวียน ม.9
   โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.4 (สระหนองผะองค์ - ถนน 2166)
   โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบล(ม.6 บ้านหนองปลาไหล)
   สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านละหานทรายเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จัง
   สอบราคาจ้างโครงการลงลูกรังถนนภายในตำบล
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่ ...
 ประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ...
 โครงการ อบต.สัญจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ...
 โครงการสืบสานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับสภาวัฒน ...
 
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในตำบลดงบัง
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในตำบลดงบัง  


ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

มิถุนายน 2560
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 มิถุนายน 2560
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 23.20.53.150
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,096,460

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปฏิบัติงานของ อบต.ดงบัง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
88 ม.1 ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130
Tel : 037-578051  Fax : 037-578050
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.